Tjenester

  • Verditaksering av boliger.
  • Boligsalgsrapporter og tilstandsanalyse av byggverk
  • Skadetaksering av bygninger.
  • Normal leveringstid på en verditakst hos meg er påfølgende dag.